Contributie

Bij Scouting Katimavik berekenen we de contributie in 2 halfjaar termijnen: 1 februari tot 1 augustus en 1 augustus tot 1 februari. De factuur hiervoor komt per e-mail. Momenteel bedraagt de contributie 58 euro per half jaar.

Voor kampen of weekenden wordt een extra bijdrage gevraagd. De hoogte van dat bedrag hangt af van de speltak, de duur en wat voor activiteit het is en wisselt van ongeveer 7,50 euro tot rondom de 100,- euro voor het zomerkamp. De leiding communiceert het waarom en de wijze van betaling.

Een deel van de contributie wordt afgedragen aan Scouting Nederland, Wij kunnen daarom geen restitutie doen van contributiegelden. Ze daarom bij het eventueel verlaten van de groep tijdig op via secretariaat@katimavik.nl. Steeds vóór 1 februari of vóór 1 augustus.